Paslaugų teikimas namuose

Iškvietimai į paciento namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai tikrai pacientai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.

Paslaugos namuose teikiamos:

  • Nevaikštantiems pacientams bei pacientams, kurie ūmiai, 24 valandų laikotarpiu, dėl ligų ar traumų negali savarankiškai judėti.
  • Vaikams, turintiems sunkią negalią.
  • Suaugusiems, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.
  • Kitais atvejais gydytojo sprendimu.

Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba

Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.