Kreipimosi į įstaigą tvarka

Pacientai, pasirinkę UAB „Tavo sveikatos namai“, visus dėl savo sveikatos kylančius klausimus, derina su bendruomenės slaugytoja ar šeimos gydytoju. Kreipiantis į šeimos gydytoją būtina registracija iš anksto. Registruotis galima atvykus į registratūrą, paskambinus telefonu arba elektroniniu būdu per portalą – e-pacientas.

  • Šeimos gydytojas apžiūrėjęs Jus paskirs reikiamą gydymą ir ištyrimą ir/arba įvertinęs Jūsų sveikatos problemą nukreips gydytojo specialisto konsultacijai.
  • Pas antrinio lygio specialistus pacientai nukreipiami šeimos gydytojų sprendimu. Pagal gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi būtini tiriamieji ir gydomieji veiksmai, raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui.
  • Būtinoji pagalba teikiama visiems piliečiams, kurie kreipiasi į UAB „Tavo sveikatos namai“.

Detali informacija pateikiama UAB „Tavo sveikatos namai“ vidaus tvarkos taisyklėse, su jomis galima susipažinti registratūroje. Mūsų klinikos pacientai turi teisę pareikšti savo nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę ir išdėstyti savo pageidavimus bei pasiūlymus žodžiu ar raštu.

Ūmiai susirgus arba paūmėjus lėtiniam susirgimui rekomenduojame skambinti telefonu ir susitarti dėl papildomo priėmimo laiko.