Mokamos paslaugos

 • kai teikiamos paslaugos, kurios Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais yra numatytos kaip mokamos;
 • kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų, bet ne būtinosios pagalbos, suteikimo;
 • kai pacientas pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą specialisto konsultacijai,  neturėdamas siuntimo arba siuntimas yra netinkamas (jei teisės aktuose nenumatytos kitos sąlygos)
  • kai paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai).
  • jei įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su Šiaulių teritorine ligonių kasa, ir administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą, sutinka pats už  ją sumokėti;
  • kai sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams,  asmenims be pilietybės,  jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;
  • už teikiamas nemedicinines paslaugas: kopijavimo, išrašo iš ligos istorijos, pažymos apie paciento sveikatos būklę, nuotraukų spausdinimą  jam pačiam prašant, ir pan.

Be siuntimo ar neturintys sveikatos draudimo pacientai, o taip pat pacientai neprisirašę prie klinikos gali registruotis mokamai konsultacijai ar tyrimams pas visų specialybių gydytojus, teikiančius  antrinio lygio paslaugas.

IŠ DALIES MOKAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

 • kai pacientams (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą) teikiamos odontologinės paslaugos. Pacientai moka už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas;
 • kai pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą;
 • kai pacientai kviečia šeimos gydytojus į namus, nutolusius daugiau kaip 15 km nuo įstaigos.

MOKAMŲ, IŠ DALIES  MOKAMŲ  PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 • Pacientas savo pasirinkimą pirkti mokamas ir iš dalies mokamas paslaugas patvirtina pasirašydamas medicininėje dokumentacijoje.
 • Už mokamas ar iš dalies mokamas paslaugas gali mokėti patys pacientai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys arba savanoriško sveikatos draudimo įstaigos.
 • Už klinikoje suteiktas paslaugas galima atsiskaityti:
  • grynaisiais pinigais;
  • mokėjimo kortelėmis;
  • pervedimu pagal sutartis.
 • Mokamos ir iš dalies mokamos paslaugos pacientams pradedamos teikti tik gavus apmokėjimą.
 • Apmokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas kasos čekis ar  pinigų priėmimo kvitas. Pacientui pageidaujant, išrašoma sąskaita-faktūra.
 • Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta. Visa tai turi būti pažymėta paciento  medicininėje dokumentacijoje.

Informaciją apie paslaugas galima gauti paskambinus telefonais:

+370 657 81 008 arba +370 41 431 705